pijl

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Gemeente

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Welke voorziening voor ondersteuning thuis

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een maatwerkvoorziening (*) of een algemene voorziening zijn. In een onderzoek (meestal een gesprek) stelt de gemeente met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Komt u in aanmerking voor hulp uit de WMO? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:

PGB (Persoons Gebonden Budget) of Zorg in Natura

Wilt u zelf bepalen waar, wanneer en van wie u zorgt ontvangt? Dan kunt u een PGB aanvragen. Een PGB is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners u gaan ondersteunen en wanneer zij komen. U sluit zelf contracten af met zorgverleners, maakt een planning en stuurt uw zorgverleners aan. Ook houdt u de administratie bij en regelt u zelf de betalingen. 

Bij het beheren van een PGB horen verplichtingen en vaardigheden. U moet een PGB zelf kunnen beheren. Of u moet een vertegenwoordiger hebben die dit voor u kan doen. 

Bij zorg in natura maakt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken met verschillende zorgorganisaties. Hieruit kiest u wie verzorgt of ondersteunt. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar regelt de administratie.

(*) Professional Organizing valt onder een maatwerkvoorziening. Op dit moment kan BAR u helpen als u een PGB heeft. BAR hoopt u in de toekomst ook vanuit Zorg In Natura te kunnen ondersteunen.